Pravidla ochrany soukromí.

Vážíme si vaší důvěry a proto nemusíte mít obavy; že by se vaše osobní údaje dostaly někam jinam nebo do jiných rukou: Naším cílem je spokojenost s vyřízením celé objednávky a ochrana zákazníka. Naší snahou je tedy maximálně chránit osobní údaje všech našich zákazníků. 

Informace o zákaznicích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Zpracovávají. se  údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě heronfit.cz.

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Výjimka: Aby vám mohla být objednávka bezproblémově doručena, jsme nuceni dodat nezbytné informace, napřˇ České poště, Zásilkovně či PPL. Informacemi se rozumí : Jméno, příjmení, tadresa, telefon a email. 

Závěrečná ustanovení

 Odesláním elektronické objednávky na webové stránce heronfit.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;